ORZEŁ POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ORZEŁ POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ORZEŁ POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

       =====  i mamy To!!! =====

  

    Przyznana nagroda: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017 - 2019 r.

w kategorii: małe przedsiębiorstwo, to niekwestionowany sukces będący powodem do dumy

i satysfakcji. Uzyskanie wspomnianego wyróżnienia jest tym bardziej cenne, że zostało 

poprzedzone weryfikacją przedsiębiorstwa przez niezależną kapitułę.

 

 

PRB Dopierała
Porozmawiajmy
Umów się na spotkanie
Copyright © 2022 PRB Dopierała